A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

ASZF

Általános szerződési feltételek 2020. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A szolgáltató elérhetőségei, adatai:

Lévai Zsolt E.V(továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 2316.Tököl, Állomás Utca 25.

Telefon: +36707746690

E-mail: info@cleanly.hu

Honlap: https://cleanly.hu

Cím: 2316.Tököl, Állomás utca 25

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 08:00-17:00 között (személyes megkeresés előtt kérjük telefonáljon!)

Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.cleanly.hu weboldalon vagy az Ügyfél telefonos megrendelése alapján jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Ügyfél (a továbbiakban: Felek) között. Szolgáltató a telefonos megrendelések hanganyagát rögzítheti, és egy évig tárolja.

Jelen ÁSZF 2020. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a takaritas-szonyegtisztitas.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

Megrendelés:

A cleanly.hu  weboldalon vagy a info@cleanly.hu  email címen, vagy a weblapon lévő telefonon leadott megrendelést a szolgáltató vállalja, hogy ügyfél lakcímére (továbbiakban küldemény) kiszállítja Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mind a szállításhoz,alvállalkozót vegyen igénybe. 

Szolgáltató a termékek árai a weboldalon kerülnek közlésre. Az Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel.

A kiszállítás, és fizetés:

Szolgáltató a küldeményt az Ügyféllel való megegyezés alapján valamely napszakban szállítja le.

Ügyfél köteles a megrendelés értékét készpénzben, vagy banki utalással,bank kártyával kiegyenlíteni. Amennyiben Ügyfél nem- vagy csak részben egyenlíti ki a megrendelés értékét, úgy Szolgáltató jogosult a küldeményt részben- vagy egészben visszatartani. Amennyiben Ügyfél a szállítás időpontjában elérhetetlen, úgy Szolgáltató 2500 Ft további díjért még egyszer megkísérli a visszaszállítást, abban az esetben, ha Ügyfél telefonon jelentkezik, és új időpontot egyeztet. Amennyiben ügyfél nem jelentkezik, úgy Szolgáltató a küldeményt 15 napig díjmentesen tárolja. A második visszaszállítási időpont meghiúsulása esetén Szolgáltató többé nem végez szállítást, Számlázás:

Szolgáltató visszaszállításkor pénztárgép által nyugtát állít ki. Amennyiben ügyfélnek áfás számlára van, szüksége úgy a megrendeléskor beírt adatok alapján   Szolgáltató azonnal kiállítja az áfás számlát. Áfás számla esetén nyugta kiállítása nem történik. A számla kiállításhoz a készpénzes, bankkártyás vagy utalásos fizetés előfeltétel.

Minőségi irányelvek, panaszkezelés:

Szolgáltató mentesül a panaszkezelési eljárás alól az alábbi esetekben:

Amennyiben email-en a beszállítást követően és megkezdésekor vagy közben jelzi telefonon, vagy írásban az ügyfélnek a termék hibáját és annak lehetséges következményeit

Vis major esetek:

Melyekért Szolgáltató nem vállal felelősséget:

9.  További jogérvényesítési lehetőségek:

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 

Title Text
Nem lépek be.