A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Dee Lime Vikőoldó koncentrátum 5 l

Termék ára
17.145 Ft
13.500 Ft + ÁFA
Azonosító 5
Elérhetőség Raktáron, rendelhető.
Ha ma megrendeled ezt a terméket, várhatóan 2021. Június 29-én fog megérkezni hozzád.
Mennyiség:
Leírás

Rozsdamentes felületekhez is kiválóan használható,élelmiszer ipari vízkő oldó koncentrátum 5 l

Higítása: 1:10 

Használata során nincs kellmetlen szag, rozsdamentes felületekhez különösen ajánlott.

DEE LIME

Vízkő-eltávolító

[GHS05 - veszély] Mennyiség: 5 liter. Gyártási dátum: lásd a csomagoláson. Felhasználható: gyártástól számított 24 hónap. Speciálisan átható összetevőket tartalmaz, melyek feloldják és eltávolítják a galalitot, vízkövet és rozsdát a pasztörizáló tartályokról, homogenizáló berendezésekről, tehergépkocsik tartályáról, ciszternákról, és minden olyan felszerelésről, mely tejüzemekben vagy élelmiszer-előállító üzemekben működik. Vízben oldódik, nem hagy nyomokat. Vízzel való leöblítés után, a felület foltmentesen szárad. Salétromsavat tartalmaz, mely nem bántja a rozsdamentes acél felületeket. Koncentrált – 1 literDee Lime-ot 10-től 50 liter vízben kell elkeverni, a vízkő vastagságától és a berendezés fajtájától függően. A Dee Lime használatához semmiféle eszköz nem szükséges. A Dee Lime annyira erős, hogy a rozsdamentes acélon keletkező fekete foltokat is képes eltávolítani.Helyesen használva a Dee Lime nem károsítja a fém berendezéseket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A Dee Lime a mindennapos takarítás kiegészítője, mely eltávolítja a vízkövet a ciszternákról és berendezésekről. Tartálykocsik: Havonta többször, a rendszeres tisztítás során használandó. Oldjon fel 1 liter terméket 30 liter meleg vízben. Öntse az oldatot a tartályba, majd 20 percig  hagyja hatni. Szerelje le a csöveket, összekötő elemeket, csapokat és egyéb kiegészítőket, majd áztassa 1:30 melegvizes oldatban. Mosogatógép: Készítsen elő egy oldatot, mely 1 literDee Lime-ot és 50 liter tiszta vizet tartalmaz. (Ne keverjen az oldathoz semmiféle tisztítószert!) Válassza ki a leghosszabb programot, majd indítsa be és hagyja 5 percig menni.  Engedje le a vizet a mosogatógépből és öblítse le tiszta vízzel. Töltse meg a mosogatógépet vízzel és működtesse 2 körön keresztül. Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép kellőképpen lett kiöblítve. Az összes élelmiszeripari berendezés melynek felületét vízkő vagy rozsda borítja 55- 65°C oldatba kell 30-60 percig áztatni. Használat előtt a berendezéseket alaposan el kell öblíteni. Kismértékű szennyeződés esetén 1:50 vizes oldat elegendő a tisztításhoz.  Vastag lerakódás esetén 1:25 vizes oldat szükséges. A veszélyességet meghatározó összetevők: Foszforsav, SalétromsavFigyelmeztetőH-mondatok: H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Az óvintézkedésekre vonatkozóP-mondatok: P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/ P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 – Elzárva tárolandó. P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Összetevők a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint: ≥ 30 % Víz, Foszforsav, <5% EO-PO BLOKK POLIMER

Biztonsági adatlap:https://cleanly.hu/temp/content/DEE LIME.pdf

 

Hasonló termékek
Ez a találati lista üres, a megadott szűrési feltételeknek nem felel meg egy termék sem.
Title Text
Nem lépek be.