A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Zep Polynet A 30 l

Termék ára
134.798 Ft
106.140 Ft + ÁFA
Azonosító 7
Elérhetőség Raktáron, rendelhető.
Ha ma megrendeled ezt a terméket, várhatóan 2024. Április 28-án fog megérkezni hozzád.
Mennyiség:
Leírás

Zep Polynet A 30 l
-nem habzó gépi padozattisztító koncentrátum zsír-és olajszennyeződésekre
-adagolása: 0,5-2% (100 liter vízhez 0,5-2 liter)
-hígítva gyakorlatilag szagtalan
-minden típusú padozatra

POLYNET A

Többcélú tisztító és zsírtalanító

Mennyiség: 30 liter. Gyártási dátum: lásd a csomagoláson. Lejárati dátum: gyártástól számított 24 hónap. Folyékony tisztító és zsírtalanító szer, bármilyen, akár erősen szennyezett felületekhez is. A készítményt az élelmiszeriparban is lehet alkalmazni.  A felületaktív anyagok több mint 90 %-a biológiai úton lebontható. Nem éghető anyag. Nem képez habot. Nem hagy nyomot. Hideg vagy meleg vízzel is használható. Felhasználásiterületek: Élelmiszeripar, gépjárműjavító műhelyek, garázsok, autószervizek, autómosók, takarító- és karbantartó cégek, éttermek és bárok, gépjármű-kölcsönzők, bútorboltok, szállodák és motelek, autószalonok, iskolák, óvodák, kórházak…

Használati feltételek: Lakkozott és festett felületeknél előbb végezzen kis helyen próbatisztítást. Festett felületen, vagy üvegen ne hagyja megszáradni a szert, azonnal öblítse le.

A veszélyességet meghatározó összetevők: Alkoholok, C11-C15 szekunder, etoxilált; Kálium-hidroxid; Zsírsavak, C8-18 és C18-telítetlen

FigyelmeztetőH-mondatok:H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH 208 – (R)-p-Menta-  1,8-diént tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

VESZÉLY

Az óvintézkedésekrevonatkozóP- mondatok:P261 – Kerülje a gőzök belélegzését.  P280 – Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Származási hely: EU

Biztonsági adatlap:https://cleanly.hu/temp/content/POLYNET A.pdf

Hasonló termékek
Van készleten, rendelhető.
31.039 Ft
Ipari zsír és olaj eltávolító tisztítószer
Title Text
Nem lépek be.